Informační webový portál "Otevřená kultura" řeší komplexní zpřístupnění informací veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím. Zde bude MK pravidelně zveřejňovat již existující dokumenty a datové sady (smlouvy, faktury nad 50 000 Kč, důležité ekonomické údaje a výkazy). Naleznete zde katalog datových sad, které Ministerstvo kultury ČR zveřejňuje nebo plánuje zveřejnit.

facebook twitter