Ministerstvo kultury (jakožto ústřední orgán státní správy) je povinno se při své činnosti řídit legislativou ČR a EU. MK dosud poskytuje informace veřejnosti na základě zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, na vyžádání. Samotné splnění zákonné povinnosti ovšem není dostatečně flexibilní z pohledu současných nároků laické i odborné veřejnosti, a dále s ohledem na současné společenské klima, které vyžaduje, aby informace o činnosti veřejné správy (nejen, ale zejména ministerstev) byly zpřístupněny bez nutnosti vyžádání, automatizovaně a ve strojově zpracovatelném formátu. MK tedy bere úkoly plynoucí z vládního prohlášení o otevřené transparentní správě velmi vážně.

Webový portál "Otevřená kultura" je způsobilý k publikování již existujících (MK vytvářených či aktualizovaných) dokumentů a datových sad. V rámci pilotního provozu zpřístupnil portál vybrané dokumenty a datové soubory (smlouvy, faktury nad 50 000 Kč, důležité ekonomické údaje a výkazy) a probíhají přípravy na publikací dalších datových sad, jak Ministerstva kultury, tak i podřízených organizací.

facebook twitter