Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost.


Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost.

Jedná se o volné dílo.

Poskytovatel dat Ministerstvo kultury České republiky
Publikováno Ne
Periodicita publikace Ročně
Aktualizace datové sady 02.03.2016
Datum rozhodnutí o publikaci datové sady 01.07.2016
Odpovědný útvar
NUTS CZ0
RÚIAN - kód 1
RÚIAN - typ/úroveň ST
Klasifikace
Skupina dat Připravované datové sady
facebook twitter